Annonse
Kommunestyret 4.november 2013 Aurskog-Høland kommune
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se høyre side) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:02:40 49/13 REFERATER 0:02:54 50/13 RAPPORTERING 2. TERTIAL 2013 0:03:38 61/13 OPPFØLGING KOMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET INFORMASJON TIL KOMMUNESTYRET 0:50:17 51/13 DIGERNESET - KLAGEBEHANDLING OG VURDERING AV OMGJØRING VEDTAK FATTET I KOMMUNESTYRESAK 23/13 0:57:20 52/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VILTSIKRING LANGS FV169 PÅ STREKNINGEN LARSBRÅTE-SLETNER NEDRE 2. GANGS BEHANDLING 0:57:50 53/13 PERMISJONSREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 0:58:09 54/13 REGLEMENT FOR ANSETTELSER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 1:00:12 55/13 KRITERIER FOR TILDELING OPPHOLD I INSTITUSJON 1:07:38 56/13 UTBYGGING FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE 1:12:28 57/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN SKOLEÅRET 2012-2013 1:12:54 58/13 SKOLEMELDING FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET 2012-2013 1:16:22 59/13 FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-,FETTHOLDIG- OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT, AURSKOG-HØLAND 1:16:45 60/13 OPPSTART RULLERING AV KOMMUNEPLAN 2014-2026 1:17:12 Interpellasjon til kommunestyrets møte 4. november. Angående avtale mellom kommunen og Idrettsrådet om rammebetingelser for idretten i Aurskog-Høland 1:24:09 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Arkiv. Kommunestyret 2013 Nov + Des
Informasjon om grunnloves jubileet 2014.
Dette er en film som det er satt inn startpunkter. Vil du se f.eks saken 75/13 trykker du på den linken under og filmen begynner der og stopper ikke før du gjør det. Starttid: SAK: 0:00:00 Opprop godkjenning av innkalling 0:02:27 62/13 REFERATER 0:03:58 63/13 SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE - NYE VEDTEKTER 0:04:33 64/13 INTERNKONTROLL I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 0:04:55 65/13 OPPSTART AV ARBEIDET MED OVERORDNET RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 0:05:21 66/13 ORGANISERING AV VETERINÆRVAKTA I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 0:08:38 67/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDRE HAUG; DEL AV 192/42 OG 66 2. GANGS BEHANDLING 0:09:13 68/13 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR SEKTORPLAN OPPVEKST - OG UNDERVISNING 0:09:30 69/13 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR SEKTORPLAN HELSE- OG REHABILITERING 0:09:47 70/13 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR SEKTORPLAN TEKNISK DRIFT OG KULTUR 0:10:50 71/13 HOFMOEN SKOLE 0:12:31 72/13 FORVALTNINGSREVISJON OM BYGGESAK - RAPPORT 0:17:26 73/13 ARRANGEMENTSTILSKUDD SETSKOG SKØYTEFESTIVAL, AURSKOG-HØLAND RALLY OG BJØRKELANGEN MUSIKKFESTIVAL 0:17:59 74/13 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2014 0:18:35 75/13 KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2:23:33 76/13 ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2014 4:18:31 77/13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - UTVIDELSE AV RETTEN TIL BARNEHAGEPLASS OG INNFØRING AV MINIMUM TO ÅRLIGE BARNEHAGEOPPTAK 4:18:45 78/13 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 4:26:05 79/13 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I AURSKOGHØLAND KOMMUNE ETTER HØRING I FAU 4:36:11 80/13 SØKNAD FRA HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP A/S OM EVIG BRUKSRETT FOR SKULERUD BRYGGE OG LOKSTALL 4:44:29 81/13 FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026 4:45:29 82/13 PLANSAMARBEIDET - HØRING DRØFTIGNSDOKUMENT
Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2013 Fra kl. 17:00 Til kl. 22:55 Fra saknr.: 62/13 Til saknr.: 82/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35
Kommunestyret 16.desember 2013 Aurskog-Høland kommune
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Kommunestyret 2013 nov-des
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Kommunestyret 4.november 2013 Aurskog-Høland kommune
Starttid: Sak: 0:00:00 NAVN OPPROP, GODKJENNING AV SAKSLISTE 0:02:40 49/13 REFERATER 0:02:54 50/13 RAPPORTERING 2. TERTIAL 2013 0:03:38 61/13 OPPFØLGING KOMUNESTYRESAK 23/13 - DIGERNESET INFORMASJON TIL KOMMUNESTYRET 0:50:17 51/13 DIGERNESET - KLAGEBEHANDLING OG VURDERING AV OMGJØRING VEDTAK FATTET I KOMMUNESTYRESAK 23/13 0:57:20 52/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VILTSIKRING LANGS FV169 PÅ STREKNINGEN LARSBRÅTE-SLETNER NEDRE 2. GANGS BEHANDLING 0:57:50 53/13 PERMISJONSREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 0:58:09 54/13 REGLEMENT FOR ANSETTELSER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 1:00:12 55/13 KRITERIER FOR TILDELING OPPHOLD I INSTITUSJON 1:07:38 56/13 UTBYGGING FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE 1:12:28 57/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN SKOLEÅRET 2012-2013 1:12:54 58/13 SKOLEMELDING FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG- HØLAND SKOLEÅRET 2012-2013 1:16:22 59/13 FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE- ,FETTHOLDIG- OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT, AURSKOG-HØLAND 1:16:45 60/13 OPPSTART RULLERING AV KOMMUNEPLAN 2014-2026 1:17:12 Interpellasjon til kommunestyrets møte 4. november. Angående avtale mellom kommunen og Idrettsrådet om rammebetingelser for idretten i Aurskog-Høland 1:24:09 ORDFØREREN AVSLUTTER MØTET.
Informasjon om grunnloves jubileet 2014.
Dette er en film som det er satt inn startpunkter. Vil du se f.eks saken 75/13 trykker du på den linken under og filmen begynner der og stopper ikke før du gjør det. SAK: 62/13 REFERATER 63/13 SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE - NYE VEDTEKTER 64/13 INTERNKONTROLL I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 65/13 OPPSTART AV ARBEIDET MED OVERORDNET RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 66/13 ORGANISERING AV VETERINÆRVAKTA I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 67/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDRE HAUG; DEL AV 192/42 OG 66 2. GANGS BEHANDLING 68/13 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR SEKTORPLAN OPPVEKST - OG UNDERVISNING 69/13 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR SEKTORPLAN HELSE- OG REHABILITERING 70/13 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR SEKTORPLAN TEKNISK DRIFT OG KULTUR 71/13 HOFMOEN SKOLE 72/13 FORVALTNINGSREVISJON OM BYGGESAK - RAPPORT 73/13 ARRANGEMENTSTILSKUDD SETSKOG SKØYTEFESTIVAL, AURSKOG-HØLAND RALLY OG BJØRKELANGEN MUSIKKFESTIVAL 74/13 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2014 75/13 KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 76/13 ØKONOMIPLAN 2014-2017 MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2014 77/13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - UTVIDELSE AV RETTEN TIL BARNEHAGEPLASS OG INNFØRING AV MINIMUM TO ÅRLIGE BARNEHAGEOPPTAK 78/13 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 79/13 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I AURSKOGHØLAND KOMMUNE ETTER HØRING I FAU 80/13 SØKNAD FRA HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP A/S OM EVIG BRUKSRETT FOR SKULERUD BRYGGE OG LOKSTALL 81/13 FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026 82/13 PLANSAMARBEIDET - HØRING DRØFTIGNSDOKUMENT
Kommunestyret 4.desember 2013 Aurskog-Høland kommune
Annonse