Kommunestyremøter 2015 i Aurskog-Høland kommune
Annonse
Kommunestyretmøte 14.12.2015  Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.12.2015 Fra kl. 17:00 Til kl. 21:00 Fra saknr.: 84/15 Til saknr.: 103/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35
Orientering fra ROAF. og Orientering om status fra Prosjektkontoret ang. Bjørkelangen skole og svømmehall. Noe frustrasjon fra politikerne i denne presentasjonen.
Aurskog-Høland kommune inviterte alle barn og unge under 30 år i kommunen til å delta i kortfilmkonkurranse i forbindelse med kommunereformen. Vi lurer på hvordan du ser for deg at framtidens kommune ser ut? Her presenteres filmene og premiene.
Starttid: Sak nr. Sak 0:00:00 Navn opprop - godkjenning av innkalling. 0:01:57 84/15 Kommunereform - alternativer til ny kommunestruktur 0:11:45 85/15 Økonomiplan 2016-2019 med økonomiske rammer for 2016 1:22:37 86/15 Unntatt offentligheten iht.: Offl § 23 fjerde ledd 1:22:38 87/15 Unntatt offentligheten iht.: Offl § 23 første ledd 1:22:38 88/15 Unntatt offentligheten iht.: Offl § 13 jfr Fvl §13.1 1:22:39 89/15 Søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen 172/29 Mikkelrud 1:25:21 90/15 Spillemiddelsøknader for 2016 1:25:36 91/15 Bruk av kulturminnefornd 1:26:20 92/15 Godkjenning av planprogrammet for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1:26:53 93/15 Forslag til nye vedtekter for Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 1:27:07 94/15 Forslag til områdereguleringsplan for Festningsåsen 4 1:34:29 95/15 Søknader om fritak for valg til kommunestyret 1:35:06 96/15 Valg av sakkyndig nemnd eiendomsskatt 1:37:29 97/15 Valg av klagenemnd eiendomsskatt 1:38:53 98/15 Valg av representanter til Romerike Krisesenter IKS 1:39:37 99/15 Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 1:40:00 100/15 Valg av representanter til representantskapet i Romerike revisjon IKS 1:40:20 101/15 Valg av representanter til representantskapet i Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS for perioden 2015-2019 1:40:55 102/15 Valg av representanter til representantskapet i Romerike Avfallsforedling IKS for perioden 2015-2019 1:41:35 103/15 Valg av medlemmer til samarbeidsutvalg i skoler og barnehager 1:42:34 Ordføreren avslutter møtet. 1:43:27 Slutt.
Da takker ytrenytt for at du har sett på kommunestyremøter her, Formannskapet har bestemt seg for en annen løsning. Lykke til med det, og takk for meg. Alle møter som er filmet frem til 14.desember 2015 vil ligge her på nettsiden. Ytrenytt dekker mye annet, så fortsett å følg oss her på nettsiden og Facebook.
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Kommunestyremøter 2015 I Aurskog-høland kommune
Kommunestyretmøte 14.12.2015  Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.12.2015 Fra kl. 17:00 Til kl. 21:00 Fra saknr.: 84/15 Til saknr.: 103/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35
Orientering: Aurskog-Høland kommune inviterte alle barn og unge under 30 år i kommunen til å delta i kortfilmkonkurranse i forbindelse med kommunereformen. Vi lurer på hvordan du ser for deg at framtidens kommune ser ut. Her presenteres filmene, vinnerene og premiene.
Orienteringer: Orientering om Roaf. Orientering om status fra Prosjektkontoret ang. Bjørkelangen skole og svømmehall. Noe frustrasjon fra politikerne i denne presentasjonen.
Starttid: Sak nr. Sak 0:00:00 Navn opprop - godkjenning av innkalling. 0:01:57 84/15 Kommunereform - alternativer til ny kommunestruktur 0:11:45 85/15 Økonomiplan 2016-2019 med økonomiske rammer for 2016 1:22:37 86/15 Unntatt offentligheten iht.: Offl § 23 fjerde ledd 1:22:38 87/15 Unntatt offentligheten iht.: Offl § 23 første ledd 1:22:38 88/15 Unntatt offentligheten iht.: Offl § 13 jfr Fvl §13.1 1:22:39 89/15 Søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen 172/29 Mikkelrud 1:25:21 90/15 Spillemiddelsøknader for 2016 1:25:36 91/15 Bruk av kulturminnefornd 1:26:20 92/15 Godkjenning av planprogrammet for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 1:26:53 93/15 Forslag til nye vedtekter for Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 1:27:07 94/15 Forslag til områdereguleringsplan for Festningsåsen 4 1:34:29 95/15 Søknader om fritak for valg til kommunestyret 1:35:06 96/15 Valg av sakkyndig nemnd eiendomsskatt 1:37:29 97/15 Valg av klagenemnd eiendomsskatt 1:38:53 98/15 Valg av representanter til Romerike Krisesenter IKS 1:39:37 99/15 Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 1:40:00 100/15 Valg av representanter til representantskapet i Romerike revisjon IKS 1:40:20 101/15 Valg av representanter til representantskapet i Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS for perioden 2015-2019 1:40:55 102/15 Valg av representanter til representantskapet i Romerike Avfallsforedling IKS for perioden 2015-2019 1:41:35 103/15 Valg av medlemmer til samarbeidsutvalg i skoler og barnehager 1:42:34 Ordføreren avslutter møtet. 1:43:27 Slutt.
Hele kommunestyremøtet under ett. Ønsker du å se en bestemt sak? Startfilmen og dra filmmarkørenen mot høyre til angitt starttid. (Se under) Da starter videoen der, og forsetter til den er slutt eller du stopper den.
Da takker ytrenytt for at du har sett på kommunestyremøter her, Formannskapet har bestemt seg for en annen løsning. Lykke til med det, og takk for meg. Alle møter som er filmet frem til 14.desember 2015 vil ligge her på nettsiden. Ytrenytt dekker mye annet, så fortsett å følg oss her på nettsiden og Facebook.
Annonse