Arkiv. Kommunestyret 12. mars 2012
Annonse
REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK PÅ DEL AV 134/1,HEMNES 2. GANGS BEHANDLING
REFERATER
REGULERINGSPLAN FOR AURSKOG BRANNSTASJON 2.GANGS BEHANDLING
SAMARBEID KULTURSKOLE - SKOLEKORPS DISPONERING AV MIDLER
GODKJENNING RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV OFFENTLIG TILSKUDD OG RUTINER FOR SYSTEMATISK SAMARBEID MELLOM BARNEHAGER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE.
Sak 12-12 ANSKAFFELSESSTRATEGI 2012 - 2015
SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALGET - SELSKAPSAVTALE
VALG AV VALGKOMITE FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER SAMT INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN
ERVERV AV EIENDOMMER
Orientering om interkommunal innkjøpsordning. Innledning til sak 12-12
Orientering om en eventuell ny Bjørkelangen skole
Sak 16-12 Miljøgate prosjektet. Representantene uttaler seg om saken og stemmer
Godkjenning av innkalling
Navne opprop - fremmøte
Sak 16-12 Orientering fra adm.
INTERPELLASJON. «Aksjon skolevei» er en ordning hvor man gir tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på lokalveier for å bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet. Dette søkte ikke Aurskog-Høland kommune om i år.
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Kommunestyret 12. mars 2012
Sak 7/12 REFERATER
Sak 8/12. REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK PÅ DEL AV 134/1,HEMNES 2. GANGS BEHANDLING
Sak 9/12 REGULERINGSPLAN FOR AURSKOG BRANNSTASJON 2.GANGS BEHANDLING
Sak 10/12 SAMARBEID KULTURSKOLE - SKOLEKORPS DISPONERING AV MIDLER
Sak 11/12 GODKJENNING RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV OFFENTLIG TILSKUDD OG RUTINER FOR SYSTEMATISK SAMARBEID MELLOM BARNEHAGER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE.
Sak 12/12 ANSKAFFELSESSTRATEGI 2012 - 2015
Sak 13/12 SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALGET - SELSKAPSAVTALE
Sak 14/12 VALG AV VALGKOMITE FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER SAMT INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN
Sak 15/12 ERVERV AV EIENDOMMER
Orientering om interkommunal innkjøpsordning. Innledning til sak 12-12
Sak 16-12 Orientering fra adm.
Sak 16-12 Miljøgate prosjektet. Representantene uttaler seg om saken og stemmer
Orientering om en eventuell ny Bjørkelangen skole
INTERPELLASJON. «Aksjon skolevei» er en ordning hvor man gir tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på lokalveier for å bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet. Dette søkte ikke Aurskog-Høland kommune om i år.
Annonse