Arkiv. Kommunestyret 14.mai 2012
Annonse
23/12 NYE VEDTEKTER I KOMMUNALE BARNEHAGER I AURSKOG HØLAND KOMMUNE
Sak 22/12 SENIORPOLITISK PLAN
24/12 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE - HOLDNING TIL KRIMINELLE MC-GJENGER
25/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL 01.07.12-30.06.16 26/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 01.07.12-30.06.16 27/12 SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING ALKOHOLPERIODEN 2012-2016. 28/12 ALKOHOLMELDING 2011 29/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LILLIANS CAFE VESTLI 30/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - EIDSVERKET A/S 31/12 SKJENKEBEVILLING - TORG CAFEEN - BJØRKELANGEN TORG
32/12 HØRING - TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVING FOR BARNEHAGENE
33/12 AVTALE OM ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNE- SAMARBEID MELLOM AURSKOG-HØLAND FET OG SØRUM PÅ UTVALGTE SAKSOMRÅDER I BARNEVERNET
34/12 FRITAK AV POLITISKE VERV - GRY HELEN PRYTZ
35/12 REGULERINGSPLAN FOR FESTNINGSÅSEN III 2. GANGS BEHANDLING
36/12 FORSLAG TIL NY FORSKRIFT FOR SKOLETILHØRIGHET OG SKOLEBYTTE
39/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2011
Referater sak 17-12
19/12 AURSKOG-HØLAND UTBYGGINGSSELSKAP AS - OPPFØLGING AV SAK FRA EIERMØTE. 20/12 ASVO BJØRKELANGEN AS - OPPFØLGING AV SAK FRA EIERMØTE. 21/12 NEVERSTUA AS - OPPFØLGING AV SAK EIERMØTE
38/12 SØKNAD OM RIVING AV LÅVE PÅ EIENDOMMEN 201/1 - EKEBERG
FORVALTNINGSREVISJON - RAPPORT OM EIENDOMSFORVALTNING
Navne opprop - fremmøte
37/12 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND
40/12 DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD 2011
Interpellasjon - Fordeling av lærerstillinger
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Navne opprop - fremmøte
Kommunestyret 14. mai 2012
Saksorientering + Sak_17_referater.
SAK 18/12 RAPPORT OM EIENDOMSFORVALTNING
SAK19/12 AURSKOG-HØLAND UTBYGGINGSSELSKAP AS - OPPFØLGING AV SAK FRA EIERMØTE SAK 20/12 ASVO BJØRKELANGEN AS - OPPFØLGING AV SAK FRA EIERMØTE SAK 21/12 NEVERSTUA AS - OPPFØLGING AV SAK EIERMØTE
Sak 22/12. SENIORPOLITISK PLAN
SAK 23/12 NYE VEDTEKTER I KOMMUNALE BARNEHAGER I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
SAK 24/12 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE - HOLDNING TIL KRIMINELLE MC-GJENGER
25/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL 01.07.12-30.06.16 26/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 01.07.12-30.06.16 27/12 SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING ALKOHOL PERIODEN 2012-2016 28/12 ALKOHOLMELDING 2011 29/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LILLIANS CAFE VESTLI 30/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - EIDSVERKET A/S 31/12 SKJENKEBEVILLING - TORG CAFEEN - BJØRKELANGEN TORG
SAK 32/12 HØRING - TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVING FOR BARNEHAGENE
SAK 33/12 AVTALE OM ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNE SAMARBEID MELLOM AURSKOG-HØLAND FET OG SØRUM PÅ UTVALGTE SAKSOMRÅDER I BARNEVERNET
Sak 34 / 12 FRITAK AV POLITISKE VERV - GRY HELEN PRYTZ
SAK 35/12 REGULERINGSPLAN FOR FESTNINGSÅSEN III 2. GANGS BEHANDLING
SAK 36/12 FORSLAG TIL NY FORSKRIFT FOR SKOLETILHØRIGHET OG SKOLEBYTTE
SAK 37/12 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG- HØLAND
SAK 38/12 SØKNAD OM RIVING AV LÅVE PÅ EIENDOMMEN 201/1 - EKEBERG
Sak 39/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2011
Sak 40/12. DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD 2011
Interpellasjon fordelinger av lærer stillinger
Annonse