Annonse
Ytrenytt Filmavis
Ved kjøp av denne DVD og film fil må følgende aksepteres og godtas. Filmen skal ikke publiseres på internett eller sosiale medier som Facebook, YouTube og lignende. Da dette bryter med personvernet til enkelte deltakere. DVD og film fil er kun for privat bruk, uten tillatelse fra Autor (Roy Gundersen) Bilder eller klipp fra film kan ikke benyttes uten godkjennelse fra avbildede personer. Film filens link skal ikke deles, på email eller sosiale medier. Kjøper er ansvarlig for at nevnte punkter overholdes. Kjøpet er bindene når betingelsene er godtatt  Roy Gundersen. Kopi beskyttet film
Ytrenytt Filmavis
Ved kjøp av denne DVD og film fil må følgende aksepteres og godtas. Filmen skal ikke publiseres på internett eller sosiale medier som Facebook, YouTube og lignende. Da dette bryter med personvernet til enkelte deltakere. DVD og film fil er kun for privat bruk, uten tillatelse fra Autor (Roy Gundersen) Bilder eller klipp fra film kan ikke benyttes uten godkjennelse fra avbildede personer. Film filens link skal ikke deles, på email eller sosiale medier. Kjøper er ansvarlig for at nevnte punkter overholdes. Kjøpet er bindene når betingelsene er godtatt  Roy Gundersen. Kopi beskyttet film