Sak 43-12 Lokal tiltaksplan mot mobbing 2.gangs behandling
Sak 42-12 Beredskapsmelding 2012
Sak 44-12 Økt beredskap hos barnevernsvakta
SAK NR.: 45/12 REVISJONSRAPPORT FRA NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON - GODTGJØRING, FOSTERHJEM, BESØKSHJEM OG STØTTEKONTAKTER AURSKOGHØLAND KOMMUNE
SAK NR.: 46/12 REGULERINGSPLAN FOR 73/93, STASJONSVEIEN 27, BJØRKELANGEN
SAK NR.: 47/12 STATUS OG UTFORDRINGSDOKUMENT - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016
SAK NR.: 48/12 DELEGERING AV MYNDIGHET I 2012
SAK NR.: 49/12 VALG AV MEDDOMMERE- JORDSKIFTESAKER 1.1.2013 - 31.12.2016
SAK NR.: 50/12 VALG AV MEDDOMMERE VED NEDRE ROMERIKE TINGRETT FOR PERIODEN 1.1.2013 - 31.12.2016
SAK NR.: 53/12 AVTALE FOR LEIE AV AREAL I KOMMUNENS SKOGTEIG ENSRUD, G/BNR 46/1 TIL VINDKRAFTPARK
Sak 41-12 referater
SAK NR.: 52/12 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.1.2013 - 31.12.2016
Navne opprop - fremmøte
SAK NR.: 51/12 VALG LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1.1.2013 - 31.12.2016
SAK NR.: 54/12 ELEVAVGIFT I KULTURSKOLEN
SAK NR.: 55/12 BJØRKELANGEN SKOLE - VALG AV ALTERNATIVER FOR UTREDNING
SAK NR.: 56/12 EIERDOMSFORHOLD 120/115/119
SAK NR.: 57/12 RAPPORTERING 1. TERTIAL 2012
SAK NR.: 58/12 FORELØPIGE RAMMER FOR ØKONOMIPLAN 2013 INKL. KONSEKVENSER AV KOMMUNEPROPOSISJONEN
SAK NR.: 59/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - BASNES, HEMNES
SAK NR.: 60/12 SÆRLIG FARLIGE SKOLEVEIER
SAK NR.: 61/12 KLAGE PÅ AVSLAG OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 01.07.12-30.06.16 HEMNES KAFFEBAR
Om samhandlingsreformen
Arkiv Kommunestyret 25.juni 2012
Annonse
Annonse
Innkalling og saksliste
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Kommunestyret 25.juni 2012
Opprop frammøtte 25.juni 2012 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35
Sak 41/12 referater
SAK NR.: 42/12 BEREDSKAPSMELDING 2011
Sak 43 12 Lokal tiltaksplan mot mobbing 2 gangs beh
Sak 44/12 Økt beredskap hos barnevernsvakta
Sak 45/12 REVISJONSRAPPORT FRA NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON
Sak 46/12 REGULERINGSPLAN FOR STASJONSVEIEN 27, BJØRKELANGEN 2 GANGS BEHANDLING
Sak 47/12 STATUS OG UTFORDRINGSDOKUMENT KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 2016
Sak 48/12 Delegering av myndighet 2012
Sak 49 12 Valg av med dommere Jordskiftesaker 1.1.2013 - 31.12.2016
Sak 50 12 Valg av meddommere nedre romerike tingrett 1.1.2013 - 31.12.2016
Sak 51 12 Valg lagrettmedlemer Meddommere ved Eidsivating lagmannsrett 1.1.2013 - 31.12.2016
Sak 52/12 Valg av skjønnsmedlemer for perioden 1.1. 2013- 31.12.2016
Sak 53/12 Avtale for leie av areal i kommunens skogteig Ensrud G_bnr. 46-1 til vindkraftpark
Sak 54/12 ELEVAVGIFT I KULTURSKOLEN
Sak 55/12 BJØRKELANGEN SKOLE. - VALG AV ALTERNATIVER FOR UTREDNING
Sak 56/12 EIERDOMSFORHOLD 120/115/119 Hemnes
Sak 57 12 RAPPORTERING 1. tertial 2012
Orientering interkommunal samhandlingsprosjektet = Samhandlingsreformen: Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid En større del av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene Brukermedvirkning skal styrkes Mer helhetlige og bedre koordinerte tjenester for brukerne; samarbeid Kommunene: Tillits- og kompetansereform!
Annonse