Arkiv. Kommunestyret 17.desember 2012
Annonse
SAK 86/12 KOMMUNEDELPLAN FOR BJØRKELANGEN SENTRUM 2013-2025 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM
SAK: 85/12 SKOLEEIERANALYSE I AURSKOG-HØLAND HØSTEN 2012 FORSLAG TIL ÅRLIG SKOLEMELDING
SAK 87/12 REGULERINGSPLAN FOR SETTEN HYTTEPARK, SETSKOG 2.GANGS BEHANDLING
SAK 88/12 KAPITALISERING AV AS AURSKOG-HØLAND UTBYGGINGSSELSKAP -Unntatt ofl. § 23.
SAK 89/12 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 - 2016
SAK 90/12 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2013
SAK 91/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2013
Sak: 84/12 SAK FRA KONTROLLUTVALGET OM EKSTERN GJENNOMGANG - OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK
Sak:83/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2015
Oppmøte og godkjenning av møteinnkalling
Sak. 82/12 REFERATER
SAK 92/12 DELEGERING AV MYNDIGHET I GJELDENDE KOMMUNEVALGPERIODE
Sak 93/12 ENDRINGER I SELSKAPSAVTALE ROMERIKE KRISESENTER IKS
Sak. 94/12 ORGANISASJONSFORM –REGIONALPARK HALDENKANALEN.
Sak. 95/12 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND 2011-2012
Sak. 96/12 REVIDERT PLANSYSTEM
Sak. 97/12 INTERNKONTROLL I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Sak. 98/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2015
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Kommunestyret 17.desember 2012
Navn opprop møte Innkalling 17.12.2012
Sak. 82/12 Referater.
Sak, 83/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013 - 2015
Sak. 84/12 - SAK FRA KONTROLLUTVALGET OM EKSTERN GJENNOMGANG OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK
Sak. 85/12 SKOLEEIERANALYSE I AURSKOG HØLAND HØSTEN 2012 FORSLAG TIL ÅRLIG SKOLEMELDING
Sak. 86/12 KOMMUNEDELPLAN FOR BJØRKELANGEN SENTRUM 2013 - 2025 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM
Sak. 87/12 REGULERINGSPLAN FOR SETTEN HYTTEPARK, SETSKOG 2. GANGS BEHANDLING.
Sak. 89/12 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 - 2016
Sak. 90/12 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2013
Sak. 91 12 ØKONOMIPLAN 2013 2016 MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2013 Budsjett
Sak. 92/12 DELEGERING AV MYNDIGHET I GJELDENDE KOMMUNEVALGPERIODE
Sak. 93/12 ENDRINGER I SELSKAPSAVTALE ROMERIKE KRISESENTER IKS
Sak. 94/12 ORGANISASJONSFORM REGIONALPARK HALDENKANALEN
Sak 88/12 KAPITALISERING AV AS AURSKOG-HØLAND UTBYGGINGSSELSKAP -Unntatt ofl. § 23.
Sak. 95/12 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG HØLAND 2011 2012
Sak. 96/12 REVIDERT PLANSYSTEM
Sak. 97/12 INTERNKONTROLL I AURSKOG HØLAND KOMMUNE
Sak. 98/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013 - 2015
Annonse