Om dekk.
Annonse
Uken etter påske skal piggdekkene av og sommerdekkene på. Vi tar opp følgende saker: Dekkretur, dekkslitasje, dekkskift, dekklagring og nye regler om dekkmerking Noen råd om sommerdekk. Det er forskjell på dekk! Hvilke dekk du bør velge, avhenger av hvor du bor, hvilke kjørevaner du har og hva du bruker bilen til. For å finne riktig dekk, bør du med andre ord først tenke grundig igjennom dine behov. Det dreier seg om din sikkerhet, bilens kjøreegenskaper og fremkommelighet samt komfort. En generell regel er at dyre dekk som oftenst er bedre enn billige. Det er gode grunner til at noen dekk er dyrere enn andre - de er resultat av omfattende forskning, utvikling og testing. Billige dekk har som regel ikke de egenskapene som kommer av den nyeste kunnskapen fordi de må konkurrere på pris.
Leif A.Lundhagen har noen tips og råd når det gjelder dekkskift. Dette må en passe på når man har skiftet dekk selv eller hos dekkforhandler. Se video. Dekkets levetid Et dekk med lang levetid sparer miljøet. Dekkets livslengde påvirkes i særlig grad av førerens kjørestil, men også av kvaliteten på dekkstammen og slitebanen. Regummiering av dekk kan bidra til forlenget levetid og kan være en bra måte å disponere ressursene på, men regummierte dekk har høyere støynivå og større rullemotstand. Det påvirker bensinforbruket og er til ulempe for dem som bor nær trafikkårer. Rullemotstanden viktig for miljøet Den egenskapen ved dekket som har størst betydning for miljøet gjennom hele dekkets levetid, er rullemotstanden. Når dekket monteres på en bil, krever det en del av effekten fra motoren for å overvinne rullemotstanden. I løpet av dekket levetid går det med rundt 200 liter drivstoff for å overvinne rullemotstanden - mens det bare går med ca. 20 liter olje ved selve produksjonen av dekket. Siden rullemotstanden er den største energislukeren, satser dekkindustrien store ressurser på å utvikle dekk med lavere rullemotstand. De ulike produsentene har oppnådd ulike resultater - men generelt kan det sies at 25% lavere rullemotstand reduserer bensinforbruket med 5%. Samtidig som rullemotstanden er redusert, har man lykkes i å øke slitestyrken med rundt 30%. Det betyr at både miljøet og bilistenes lommebøker skånes. Dette vektlegges også i den nye EU loven om merking av sommerdekk som trer i kraft fra 1.november 2012 ... forts på toppen dekkslitasje.
Dekkslitasje koster penger! Dekk slites når de brukes, men du kan gjøre mye selv for å få dekkene til å vare lenge. Det viktigste er å kontrollere lufttrykket jevnlig og inspisere dekkene for unormal slitasje. Dekkene sladrer nemlig når du sluntrer unna lufttrykk-sjekken og når du ikke holder bilen i stand.  LUFT ER GRATIS - GODE DEKK KOSTER PENGER. Dette bildet viser hva som er feil ved ulike slitasjemønstre:  Men det er også mange andre faktorer som påvirker dekkslitasjen. Her er noen: 1.Hastighet Høye hastigheter øker drivstofforbruk og dekkslitasje på grunn av større rullemotstand. Senk farten, det lønner seg! 2.Belastning Overbelastning er en vanlig årsak til redusert levetid på dekket. Ved å øke belastningen med 10 prosent utover det anbefalte, reduseres levetiden med 20 prosent. 3.Motorstørrelse Sterke motorer gir raskere akselerasjon, men også øket dekkslitasje. 20 % flere hestekrefter gir 10 % mindre kjørelengde. 4.Temperatur Utetemperaturen påvirker dekkenes levetid. Om temperaturen øker fra 15 til 30 grader, reduseres levetiden med 25 prosent. 5.Veibanen Dekkene slites betydelig mer på tørr vei enn på våt. De slites minst på snø og is. 6.Hastighetsvariasjoner Kraftige hastighetsvariasjoner øker slitasjen. Om du halverer bremselengden, firedobles slitasjen. 7.Svingkjøring Ved å øke hastigheten fra 50 til 80 km/t i en kurve med radius 200 meter, blir dekkslitasjen mer enn seksdoblet
Dekk lagring. Det er ikke likegyldig hvordan dekkene blir lagret. Helst bør de lagres mørkt, tørt og kjølig. Men fremfor alt må de ikke utsettes for sollys under lagring. Det vil fremskynde aldringen av dekket kraftig. Det optimale er å lagre dem på felg, hengende. Eventuelt kan de stables liggende. Dekk uten felg bør lagres stående Før dekkene settes bort for sesongen, bør både de og felgene rengjøres skikkelig. Sjekk også at lufttrykket er normalt. Pass på at dekkene ikke utsettes for sterk varme eller oljesøl under lagringen. Mange bil- og dekkforhandlere tilbyr forsvarlig sesonglagring for en rimelig penge.
Tekstkilde og inustrasjonsbilder: Dekkimportørenes Forening
Dekk med felg Dekk uten felg
Nye regler for dekkmerking på sommerdekk fra 1.november 2012 Fra 1. november 2012 introduseres nye europeiske regler for merking av dekk. Merkingen gjelder alle person- og varebildekk som selges innen EU/EØS. Formålet er å øke sikkerheten samt den miljømessige effektivitet av veitransport, ved å fremme bruk av drivstoff effektive, sikre og støysvake dekk. Informasjonene på det nye dekketikettene gjør det mulig for forbrukeren at gjøre sitt valg av dekk på et mere kompetent grunnlag. Alle dekk som er produsert etter 1. juli 2012 skal være merket. (produksjons kode „2712") (Regelen gjelder ikke vinterdekk)
Norsk dekkretur - Fra bildekk til fyllmasse ved veier og på fotballbaner. Forskrift om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk påla nemlig den enkelte produsent og importør av dekk å samle inn og gjenvinne like mange dekk som ble solgt ut i det norske markedet, fra de samme geografiske områder som nye dekk ble solgt. Miljøverndepartementet foreslo en felles bransjeløsning i stedet for at produsenter og importører på individuell basis skulle løse sine forpliktelser. Individuelle løsninger ville bli uoversiktlige og totalt sett vesentlig dyrere enn en felles bransjeløsning. Eierne av Norsk Dekkretur AS er Dekkimportørenes Forening med 75 % av aksjene, og Bilimportørenes Landsforening med 25 %. Aksjefordelingen reflekterer de to gruppenes "markedsandel" og forpliktelser i henhold til forskriften.
Dekkimportørenes forening
|
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Dekkside
Uken etter påske skal piggdekkene av og sommerdekkene på. Vi tar opp følgende saker: Dekkretur, dekkslitasje, dekkskift, dekklagring og nye regler om dekkmerking Noen råd om sommerdekk. Det er forskjell på dekk! Hvilke dekk du bør velge, avhenger av hvor du bor, hvilke kjørevaner du har og hva du bruker bilen til. For å finne riktig dekk, bør du med andre ord først tenke grundig igjennom dine behov. Det dreier seg om din sikkerhet, bilens kjøreegenskaper og fremkommelighet samt komfort. En generell regel er at dyre dekk som oftenst er bedre enn billige. Det er gode grunner til at noen dekk er dyrere enn andre - de er resultat av omfattende forskning, utvikling og testing. Billige dekk har som regel ikke de egenskapene som kommer av den nyeste kunnskapen fordi de må konkurrere på pris.
Leif A.Lundhagen har noen tips og råd når det gjelder dekkskift. Dette må en passe på når man har skiftet dekk selv eller hos dekkforhandler. Se video. Dekkets levetid Et dekk med lang levetid sparer miljøet. Dekkets livslengde påvirkes i særlig grad av førerens kjørestil, men også av kvaliteten på dekkstammen og slitebanen. Regummiering av dekk kan bidra til forlenget levetid og kan være en bra måte å disponere ressursene på, men regummierte dekk har høyere støynivå og større rullemotstand. Det påvirker bensinforbruket og er til ulempe for dem som bor nær trafikkårer. Rullemotstanden viktig for miljøet Den egenskapen ved dekket som har størst betydning for miljøet gjennom hele dekkets levetid, er rullemotstanden. Når dekket monteres på en bil, krever det en del av effekten fra motoren for å overvinne rullemotstanden. I løpet av dekket levetid går det med rundt 200 liter drivstoff for å overvinne rullemotstanden - mens det bare går med ca. 20 liter olje ved selve produksjonen av dekket. Siden rullemotstanden er den største energislukeren, satser dekkindustrien store ressurser på å utvikle dekk med lavere rullemotstand. De ulike produsentene har oppnådd ulike resultater - men generelt kan det sies at 25% lavere rullemotstand reduserer bensinforbruket med 5%. Samtidig som rullemotstanden er redusert, har man lykkes i å øke slitestyrken med rundt 30%. Det betyr at både miljøet og bilistenes lommebøker skånes. Dette vektlegges også i den nye EU loven om merking av sommerdekk som trer i kraft fra 1.november 2012
Dekkslitasje koster penger! Dekk slites når de brukes, men du kan gjøre mye selv for å få dekkene til å vare lenge. Det viktigste er å kontrollere lufttrykket jevnlig og inspisere dekkene for unormal slitasje. Dekkene sladrer nemlig når du sluntrer unna lufttrykk-sjekken og når du ikke holder bilen i stand.  LUFT ER GRATIS - GODE DEKK KOSTER PENGER. Dette bildet viser hva som er feil ved ulike slitasjemønstre:  Men det er også mange andre faktorer som påvirker dekkslitasjen. Her er noen: 1.Hastighet Høye hastigheter øker drivstofforbruk og dekkslitasje på grunn av større rullemotstand. Senk farten, det lønner seg! 2.Belastning Overbelastning er en vanlig årsak til redusert levetid på dekket. Ved å øke belastningen med 10 prosent utover det anbefalte, reduseres levetiden med 20 prosent. 3.Motorstørrelse Sterke motorer gir raskere akselerasjon, men også øket dekkslitasje. 20 % flere hestekrefter gir 10 % mindre kjørelengde. 4.Temperatur Utetemperaturen påvirker dekkenes levetid. Om temperaturen øker fra 15 til 30 grader, reduseres levetiden med 25 prosent. 5.Veibanen Dekkene slites betydelig mer på tørr vei enn på våt. De slites minst på snø og is. 6.Hastighetsvariasjoner Kraftige hastighetsvariasjoner øker slitasjen. Om du halverer bremselengden, firedobles slitasjen. 7.Svingkjøring Ved å øke hastigheten fra 50 til 80 km/t i en kurve med radius 200 meter, blir dekkslitasjen mer enn seksdoblet
Dekk lagring. Det er ikke likegyldig hvordan dekkene blir lagret. Helst bør de lagres mørkt, tørt og kjølig. Men fremfor alt må de ikke utsettes for sollys under lagring. Det vil fremskynde aldringen av dekket kraftig. Det optimale er å lagre dem på felg, hengende. Eventuelt kan de stables liggende. Dekk uten felg bør lagres stående Før dekkene settes bort for sesongen, bør både de og felgene rengjøres skikkelig. Sjekk også at lufttrykket er normalt. Pass på at dekkene ikke utsettes for sterk varme eller oljesøl under lagringen. Mange bil- og dekkforhandlere tilbyr forsvarlig sesonglagring for en rimelig penge.
Dekk med felg Dekk uten felg
Nye regler for dekkmerking på sommerdekk fra 1.november 2012 Fra 1. november 2012 introduseres nye europeiske regler for merking av dekk. Merkingen gjelder alle person- og varebildekk som selges innen EU/EØS. Formålet er å øke sikkerheten samt den miljømessige effektivitet av veitransport, ved å fremme bruk av drivstoff effektive, sikre og støysvake dekk. Informasjonene på det nye dekketikettene gjør det mulig for forbrukeren at gjøre sitt valg av dekk på et mere kompetent grunnlag. Alle dekk som er produsert etter 1. juli 2012 skal være merket. (produksjons kode „2712") (Regelen gjelder ikke vinterdekk)
Norsk dekkretur - Fra bildekk til fyllmasse ved veier og på fotballbaner. Forskrift om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk påla nemlig den enkelte produsent og importør av dekk å samle inn og gjenvinne like mange dekk som ble solgt ut i det norske markedet, fra de samme geografiske områder som nye dekk ble solgt. Miljøverndepartementet foreslo en felles bransjeløsning i stedet for at produsenter og importører på individuell basis skulle løse sine forpliktelser. Individuelle løsninger ville bli uoversiktlige og totalt sett vesentlig dyrere enn en felles bransjeløsning. Eierne av Norsk Dekkretur AS er Dekkimportørenes Forening med 75 % av aksjene, og Bilimportørenes Landsforening med 25 %. Aksjefordelingen reflekterer de to gruppenes "markedsandel" og forpliktelser i henhold til forskriften.
Dekkimportørenes forening
|
Tekstkilde og inustrasjonsbilder: Dekkimportørenes Forening
Annonse