Annonse
Ytrenytt Filmavis

Marianne Tomasgård, folkemusikkonsulent og felespiller i Akershus

Aurskog-Høland utpeker seg som et av de viktigste og best dokumenterte områdene for den gamle bygdemusikken i Akershus. Marianne Tomasgård har forsket på gamle danse- og musikktradisjoner fra hele fylket. Hun har med fela si og vil presentere noen lokale perler, blant annet etter Anders Heyerdahl, (1832- 1918).
Bygdetundager på Hemnes

En skoledag for lengesiden

Er et vandreteater spill med publikum som aktive statister. Viser hvordan en skoledag for lengesiden kunne utarte seg. Lærer: Juliane Husvik Sukkestad.

Et sted i skauen. Av Bygdetruppen.

En scene i fra stykket " Et sted i skauen" som handler om miljøet på den smalsporede banen Tertitten (Urskog-Høland banen) Vandre-teater av og med Bygdetruppen

Åpnings Kåseri av Terje Tønneberg

Terje Tønneberg tar for seg hvordan livet på gårdene kunne arte seg, og om utviklingen de siste 100 år.

Gudstjeneste i Skolestua - Bygdetun dagene 2018

Biskop Tor Berger Jørgensen, holder gudstjeneste i skolestua på Bygdetunet, som egentlig skulle være ute, men trakk inn grunnet dårlig vær. Vi får overvære gudstjeneste og barnedåp til lille Kasper.

Hva er det Leif Østli har med til Bygdetun dagene 2018 ?

Filmen blir ferdig senere - Følg med!
Ytrenytt Filmavis
Bygdetundager på Hemnes

Marianne Tomasgård, folkemusikkonsulent og

felespiller i Akershus

Aurskog-Høland utpeker seg som et av de viktigste og best dokumenterte områdene for den gamle bygdemusikken i Akershus. Marianne Tomasgård har forsket på gamle danse- og musikktradisjoner fra hele fylket. Hun har med fela si og vil presentere noen lokale perler, blant annet etter Anders Heyerdahl, (1832-1918).

En skoledag for lengesiden

Er et vandreteater spill med publikum som aktive statister. Viser hvordan en skoledag for lengesiden kunne utarte seg. Lærer: Juliane Husvik Sukkestad.

Et sted i skauen. Av Bygdetruppen.

En scene i fra stykket " Et sted i skauen" som handler om miljøet på den smalsporede banen Tertitten (Urskog-Høland banen) Vandre-teater av og med Bygdetruppen

Åpnings Kåseri av Terje Tønneberg

Terje Tønneberg tar for seg hvordan livet på gårdene kunne arte seg, og om utviklingen de siste 100 år.

Gudstjeneste i Skolestua - Bygdetun dagene 2018

Biskop Tor Berger Jørgensen, holder gudstjeneste i skolestua på Bygdetunet, som egentlig skulle være ute, men trakk inn grunnet dårlig vær. Vi får overvære gudstjeneste og barnedåp til lille Kasper.

Hva er det Leif Østli har med til Bygdetun dagene

2018 ?

Filmen blir ferdig senere - Følg med!
Annonse