Mange kom og opplevde overleveringen av

Basmo festning til Marker kommune.

Slusebrass underholdt mellom innslagene. Vi får høre Vidar Kjærheim fortelle om Basmos historie 1683 – 1745. Fredriksten artillerikompani viser hvordan det kunne være når Basmo måtte forsvare seg (Skyting med muskett). Jens Bakke forteller om soldatenesliv på Karl 12.’s tid. Ragnar Heide fra Aurskog-Høland kommune overrekker en gave til Komiteen for vern av Basmo festning og Marker kommune. Visegruppa fra Hemnes spiller. Grete Brustad Nilsen forteller om restaureringen 1977 – 2016. Kulturminneseksjonen i Østfoldfykeskommmune ved Anne-Sophie Hygen forteller også litt fra sin tid som Fylkesrådskonservator. Komiteen for vern av Basmo festning ved Grete Brustad Nilsen overleverer Basmo festning til Marker kommune ved ordfører Kjersti Nythe Nilsen.

Overlevering av Basmo festning 2016

Bruk våre sponsorer / samarbeidspartnere
Overleveringen av Basmo festning 2016 - langversjon. filmen er innspilt i full HD, velg dette i film avspilleren knapp merket
Ytrenytt Filmavis
Bruk våre sponsorer / samarbeidspartnere

Mange kom og opplevde overleveringen av

Basmo festning til Marker kommune.

Slusebrass underholdt mellom innslagene. Vi får høre Vidar Kjærheim fortelle om Basmos historie 1683 – 1745. Fredriksten artillerikompani viser hvordan det kunne være når Basmo måtte forsvare seg (Skyting med muskett). Jens Bakke forteller om soldatenesliv på Karl 12.’s tid. Ragnar Heide fra Aurskog-Høland kommune overrekker en gave til Komiteen for vern av Basmo festning og Marker kommune. Visegruppa fra Hemnes spiller. Grete Brustad Nilsen forteller om restaureringen 1977 – 2016. Kulturminneseksjonen i Østfoldfykeskommmune ved Anne-Sophie Hygen forteller også litt fra sin tid som Fylkesrådskonservator. Komiteen for vern av Basmo festning ved Grete Brustad Nilsen overleverer Basmo festning til Marker kommune ved ordfører Kjersti Nythe Nilsen.
Ytrenytt Filmavis

Overlevering av

Basmo festning

2016

Overleveringen av Basmo festning 2016 - langversjon. filmen er innspilt i full HD, velg dette i film avspilleren knapp merket
Annonse