“Med Einar Nøkleby som drivkraft hadde orienteringssporten en sterk posisjon i Båstad allerede fra krigens slutt. Jeg etablerte meg i Båstad våren 1955, men hadde i årene før blitt kjent med miljøet og kom straks med i de aktives rekker. I kretsmesterskap i 1955 stilte Båstad med tre stafettlag. Alle lagene kom blant de ni beste, og samme året fikk Båstad to lag i norgesmesterskapet. Det forelå allerede i 1949 kart over Viktjerneområdet som naturlig nok ble viktig både til treningsløp og større arrangementer. For alle – trimmere som friluftselskere – er Viktjern og skogområdet mellom Båstad og Høland et eldorado. De mange vannene – eller tjernene – er forlokkende uansett når på dagen man legger turen opp Måstadlia eller de andre adkomstveiene. Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg har besøkt Viktjern. Det er mange; til alle tider av året, og jeg har kun positive minner. Jeg kan ikke påberope meg å ha rekorden med flest besøk her oppe på Viktjern-platået. Førsteplassen innehar utvilsomt Alf Ruud; systematikeren som fortalte meg at han har åtte bøker, hver på 70 sider, hvor han har registrert sine treningsturer. For en stor del snakker vi om Viktjern-området! Terrenget byr på langt mer enn løping og trening. Mange lar seg også friste av bærplukking, soppsanking og fisking eller rekreasjon i vakre og rolige omgivelser. På mine turer har jeg hatt mange spennende opplevelser; i møte med revemor med to valper, flere elg, storfugl og mye annet. 34-tjerns runden må nevnes. Initiativet kom fra Roar Hvesser i 1964. Foruten Roar som hadde fylt 14 år 30. januar, deltok Johnny Melnæs (14 år samme høst) og jeg som da var 33 år. Viktjern inngår i opplegget og er det 23. vannet på runden, og dagens arena – Fela – er selvsagt en av «postene» under veis! Starten er ved Stiklatjern som er nummer 34 og det siste vannet på runden. 34-tjerns runden ble en årlig begivenhet med 10-12 deltakere på det meste. Ifølge Roar er bestetiden vi brukte på 34-tjernsrunden 2 timer og 32 minutter med to innlagte drikkestasjoner; ved Mellomgardstjern og Blikktjern.” Skrevet av Aage Danielsen 14.9.2020

Innvielse av nye turmål i Indre Østfold

Bruk våre sponsorer / samarbeidspartnere
Bli med på avdukingen av høyeste vannflate og høyeste topp i Østfold. Med Ordføreren i Indre Østfold: Saxe Frøshaug og Stortingsrepresentant Ole Andre Myhrvold.
Ytrenytt Filmavis
Innvielsen av nye turmål i Indre Østfold kortversjon
Bruk våre sponsorer / samarbeidspartnere
“Med Einar Nøkleby som drivkraft hadde orienteringssporten en sterk posisjon i Båstad allerede fra krigens slutt. Jeg etablerte meg i Båstad våren 1955, men hadde i årene før blitt kjent med miljøet og kom straks med i de aktives rekker. I kretsmesterskap i 1955 stilte Båstad med tre stafettlag. Alle lagene kom blant de ni beste, og samme året fikk Båstad to lag i norgesmesterskapet. Det forelå allerede i 1949 kart over Viktjerneområdet som naturlig nok ble viktig både til treningsløp og større arrangementer. For alle – trimmere som friluftselskere – er Viktjern og skogområdet mellom Båstad og Høland et eldorado. De mange vannene – eller tjernene – er forlokkende uansett når på dagen man legger turen opp Måstadlia eller de andre adkomstveiene. Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg har besøkt Viktjern. Det er mange; til alle tider av året, og jeg har kun positive minner. Jeg kan ikke påberope meg å ha rekorden med flest besøk her oppe på Viktjern-platået. Førsteplassen innehar utvilsomt Alf Ruud; systematikeren som fortalte meg at han har åtte bøker, hver på 70 sider, hvor han har registrert sine treningsturer. For en stor del snakker vi om Viktjern- området! Terrenget byr på langt mer enn løping og trening. Mange lar seg også friste av bærplukking, soppsanking og fisking eller rekreasjon i vakre og rolige omgivelser. På mine turer har jeg hatt mange spennende opplevelser; i møte med revemor med to valper, flere elg, storfugl og mye annet. 34-tjerns runden må nevnes. Initiativet kom fra Roar Hvesser i 1964. Foruten Roar som hadde fylt 14 år 30. januar, deltok Johnny Melnæs (14 år samme høst) og jeg som da var 33 år. Viktjern inngår i opplegget og er det 23. vannet på runden, og dagens arena – Fela – er selvsagt en av «postene» under veis! Starten er ved Stiklatjern som er nummer 34 og det siste vannet på runden. 34-tjerns runden ble en årlig begivenhet med 10-12 deltakere på det meste. Ifølge Roar er bestetiden vi brukte på 34-tjernsrunden 2 timer og 32 minutter med to innlagte drikkestasjoner; ved Mellomgardstjern og Blikktjern.” Skrevet av Aage Danielsen 14.9.2020
Ytrenytt Filmavis

Innvielse av nye

turmål i Indre

Østfold

Bli med på avdukingen av høyeste vannflate og høyeste topp i Østfold. Med Ordføreren i Indre Østfold: Saxe Frøshaug og Stortingsrepresentant Ole Andre Myhrvold.
Annonse