Slagrammede blir de forskjellsbehandlet? .
Annonse
Leif og Olav ble begge rammet av hjerneslag i 2007. Leif ble lammet i høyreside, og ble overlatt til seg selv, etter at han kom hjem fra rehabilitering på A-hus. Olav ble afasirammet og fikk hjelp korttid etter at han kom hjem fra rehabilitering. <sak fra 2012>
Tid er hjerne et kort utdrag av Audun-Kr. Nygaards foredrag
Gir samhandligsreformen dårligere tilbud til slagrammede? Audun-Kr. Nygaard leder i NFS Nedre Romerike uttaler: At det mest skremmende er at man har vedtatt en ny lov, samhandlingsreformen, der kommunene ikke får midler til å prioritere rehabilitering, kun hvor mye kommunene skal betale sykehusene for ferdig utskrevede pasienter. Videre sier han at kommunene er dårlige på å ha tilrettelaget rehabilitering etter at slagpasienter kommer hjem. Ofte hører vi om slagrammede som kommer hjem etter sykehusopphold, ikke får den hjelpen de har krav på. Og at pasientene må vente opptil 3-4 måneder på fysioterapi og lignende. I mange tilfeller, ved kontrollopphold etter tre måneder, har pasienten dårligere funksjon enn da de ble utskrevet fra den første rehabilitering ved for eksempel A-hus. Samarbeid Afasiforeningen her i kommunen ved Sissel Tønneberg står sterkt i vårt distrikt, mens Norsk forening for slagrammede ikke har noen lokal forening her i kommunen. Audun-Kr. Nygaard og Sissel Tønneberg ser for seg at NFS og Afasiforbundet kan samarbeide på lokalplan da forbundene har mange fellesmål. Aurskog-Høland Afasiforening skal være et forum for mennesker som har afasi eller andre former for språkproblem og deres pårørende. Foreningens formål er å fremme deres interesser og imøtekomme deres behov – som bl.a. omfatter gjensidig støtte, opplysning, informasjon og kontakt utad. Den mest omfattende årsak til afasi er hjerneslag, enten det er en blødning eller en blodpropp. Når pasienten får språkproblemer, evnen til å tale eller formulere tanker i meningsfylte ord og setninger, har vedkommende afasi. Et slag kan føre til lammelse, synsutfall, nedsatt hørsel m.m og i rehabilitering trenger man støtte av et tverrfaglig team som fysioterapeut, logoped, ergoterapeut og annet helsepersonell. Det viktigste slagordet i afasiforeningen er “SLAG”. Man bør være obs på følgende symptomer på at et slag er under veis: “S L A G” der S = språk (vansker med å snakke), L = lammelse (halvsidig lammelse i ansiktet), A = armene over hodet og G = gange (gå). Dersom en av disse funksjonene ikke mestres, skal man ringe 113 direkte. Det er viktig å komme under behandling innen 3 – 4 timer for å unngå store skader. IKKE vente til neste dag og tro at dette går over! Afasiforeningen har pårørendekontakter og likemenn som kan være til støtte og hjelp i en vanskelig situasjon. Sissel Tønneberg (NFS= Norsk forening for slagrammede)
Ytrenytt Filmavis
Ytrenytt Filmavis
Slagrammede blir de forskjellsbehandlet?
Leif og Olav ble begge rammet av hjerneslag i 2007. Leif ble lammet i høyreside, og ble overlatt til seg selv, etter at han kom hjem fra rehabilitering på A-hus. Olav ble afasirammet og fikk hjelp korttid etter at han kom hjem fra rehabilitering. (sak fra 2012)
Tid er hjerne, et kort utdrag av Audun-Kr. Nygaards foredrag fra 2012
Gir samhandligsreformen dårligere tilbud til slagrammede? Audun-Kr. Nygaard leder i NFS Nedre Romerike uttaler: At det mest skremmende er at man har vedtatt en ny lov, samhandlingsreformen, der kommunene ikke får midler til å prioritere rehabilitering, kun hvor mye kommunene skal betale sykehusene for ferdig utskrevede pasienter. Videre sier han at kommunene er dårlige på å ha tilrettelaget rehabilitering etter at slagpasienter kommer hjem. Ofte hører vi om slagrammede som kommer hjem etter sykehusopphold, ikke får den hjelpen de har krav på. Og at pasientene må vente opptil 3-4 måneder på fysioterapi og lignende. I mange tilfeller, ved kontrollopphold etter tre måneder, har pasienten dårligere funksjon enn da de ble utskrevet fra den første rehabilitering ved for eksempel A-hus. Samarbeid Afasiforeningen her i kommunen ved Sissel Tønneberg står sterkt i vårt distrikt, mens Norsk forening for slagrammede ikke har noen lokal forening her i kommunen. Audun-Kr. Nygaard og Sissel Tønneberg ser for seg at NFS og Afasiforbundet kan samarbeide på lokalplan da forbundene har mange fellesmål. Aurskog-Høland Afasiforening skal være et forum for mennesker som har afasi eller andre former for språkproblem og deres pårørende. Foreningens formål er å fremme deres interesser og imøtekomme deres behov – som bl.a. omfatter gjensidig støtte, opplysning, informasjon og kontakt utad. Den mest omfattende årsak til afasi er hjerneslag, enten det er en blødning eller en blodpropp. Når pasienten får språkproblemer, evnen til å tale eller formulere tanker i meningsfylte ord og setninger, har vedkommende afasi. Et slag kan føre til lammelse, synsutfall, nedsatt hørsel m.m og i rehabilitering trenger man støtte av et tverrfaglig team som fysioterapeut, logoped, ergoterapeut og annet helsepersonell. Det viktigste slagordet i afasiforeningen er “SLAG”. Man bør være obs på følgende symptomer på at et slag er under veis: “S L A G” der S = språk (vansker med å snakke), L = lammelse (halvsidig lammelse i ansiktet), A = armene over hodet og G = gange (gå). Dersom en av disse funksjonene ikke mestres, skal man ringe 113 direkte. Det er viktig å komme under behandling innen 3 – 4 timer for å unngå store skader. IKKE vente til neste dag og tro at dette går over! Afasiforeningen har pårørendekontakter og likemenn som kan være til støtte og hjelp i en vanskelig situasjon. Sissel Tønneberg (NFS= Norsk forening for slagrammede)
Annonse